31 aug 2018

Energiavregning – hvem, hva, hvordan?

Her finner du informasjon om energiavregning.

Vi har avtale med Techem om leveranse av energiservicetjenester, dvs måling og avlesning av varme- og vannforbruk i den enkelte boenhet.

Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte beboer a konto på vegne av Techem sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk pr år mot innkrevd akontobeløp. Avregning og evt. justering av akontobeløp skjer årlig og fremkommer på fakturaen for felleskostnader.

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?
På Techem sin beboerportal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for beboer. Ta kontakt med styret på e-post hausmann@styrerommet.net for å få tilgang til portalen.

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål?
For spørsmål om beboerportal, fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge?
Ved salg av boligen må kjøper/selger lese av måler og selv sende inn avlesningsskjema til Techem Norge AS. Du finner skjemaet som kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no 

For spørsmål om innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no