9 jul 2018

FS-1 har egen hjemmeside

Fredensborg sameie 1, som Hausmann borettslag er en del av, har egen hjemmeside. Den finner du på www.fs1.no.

www.fs1.no vil du finne informasjon som berører hele sameiet, dvs. Hausmann borettslag i Jess Carlsens gate 10 og 12, selveierne i Møllergata 50 og 52, samt næringsseksjonene i vår del av kvartalet.