Endret: 9 aug 2019     Opprettet: 2 jun 2019

Informasjon om styrets arbeid

Her gir styret i FS1 en kort status om pågående og planlagte aktiviteter.