9 mar 2018

Ingen eiendomsskatt i 2018

Ingen av andelene i Hausmann borettslag har fått utmålt kommunal eiendomsskatt i 2018.